2012 - 2011

Acta Non Verba

ACTA NON VERBA, o.p.s. Nemluvit – jednat! Česko patří k zemím s nejvyšší mírou korupce. ...

Český helsinský výbor

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva půso...

GAUDIA PROTI RAKOVINĚ z. s.

GAUDIA PROTI RAKOVINĚ o. s. je sdružení odborníků, poskytujících psychosociální služby onkologicky ...

Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice

HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA Posláním tohoto zařízení je poskytování paliativní péče nemocným v ...

LEDOVEC, o. s.

LEDOVEC, o. s.   Ledovec nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem...

Podané ruce, o.s.

Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Hlavní činností tohoto sdružení je kanisterapie a poskytování soci...

PROSTOR PRO, o.s.

PROSTOR PRO, o.s. Deset let zkušeností práce s rizikovými dětmi a mladými lidmi v Králové...

ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R), o.s.

ROZKOŠ bez RIZIKA pomáhá lidem ohroženým infekcí HIV. Kdekdo je odsuzuje, ale málokdo je ochoten př...

Sdružení D

SDRUŽENÍ D, o.s. Sdružení D je nezisková organizace, která od roku 2000 existuje jako dobrovolná pl...