GAUDIA PROTI RAKOVINĚ z. s.

GAUDIA PROTI RAKOVINĚ o. s.

je sdružení odborníků, poskytujících psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným pacientům a jejich blízkým.

S rakovinou se ve svém okolí setká každý. Statistika je v tomhle směru neúprosná: každý třetí obyvatel České republiky onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. A přestože se medicínská péče neustále zlepšuje, přetížený zdravotnický personál věnuje psychice pacientů jenom málo pozornosti. Tenhle typ podpory včetně psychoterapie je přitom pro vyléčení pacienta zásadní.

Gaudia proti rakovině nabízí řešení. Je jedinou organizací v ČR, která poskytuje terénní služby a pracuje s klientem u lůžka v nemocnici nebo v domácím prostředí. V ambulatní formě poskytuje individuální, párovou a rodinnou psychoterapii či poradenství a podpůrné metody práce s tělem včetně různých druhů masáží.

▪    Přinášíme úlevu nemocným

▪    Pomáháme zvládat situaci příbuzným a blízkým

▪    Přispíváme k přívětivé atmosféře zdravotnických zařízení

▪    Věříme že i nemocný člověk může žít kvalitní a naplněný život!

 

www.gaudiaprotirakovine.cz