Acta Non Verba

ACTA NON VERBA, o.p.s.

Nemluvit – jednat!

Česko patří k zemím s nejvyšší mírou korupce. Veřejně se rozčilovat a brojit proti tomuhle nešvaru ovšem nestačí. Mnohem důležitější je něco dělat – stanovit si konkrétní cíl v konkrétní kauze a pokračovat v mravenčí práci. Důkazem, že tahle strategie funguje, jsou hmatatelné výsledky, které Acta non verba (ANV) zatím dosáhla.

Za svůj největší úspěch považuje zveřejňování seznamů čerpacích stanic s nekvalitním palivem (http://www.kverulant.org/pumpari.html).  K dalším patří odstranění několika billboardů z dálnic a slibu úřadů, že v odstraňování stovek dalších budou pokračovat. V nedávné kauze zase upozornila na Rathovy předražené autobusy. Výsledkem tlaku bylo vypovězení nevýhodných smluv zajišťujících dopravní obslužnost ve Středočeském kraji a vypsání výběrových řízení na tuto službu.

S pomocí grantu CharityMints se ANV zaměří na tři konkrétní kauzy:

Praha, město billboardů: Cílem je dosáhnout zrušení nemravné smlouvy na výstavbu 250 nových billboardů v Praze.

Štvanice na Štvanici: Cílem je dosáhnout postihu pražského Magistrátu za zbourání  národní památky zimní stadion na Štvanici a zabránit dalšímu korupčnímu jednání.

Retardéry: Cílem je odstraní 7 retardérů a jednoho radaru na úseku 650m z ulice Na Hřebekách v Praze 5, které patrně slouží pouze soukromým zájmům.

www.kverulant.org