Sdružení D

SDRUŽENÍ D, o.s.

Sdružení D je nezisková organizace, která od roku 2000 existuje jako dobrovolná platforma učitelů, pedagogů a lektorů. Vzdělává děti, mladé lidi i dospělé především metodami tvořivé dramatiky. Počáteční zaměření na lekce protidrogové prevence postupně rozšířila o nabídku lekcí osobnostního rozvoje, ekologickou výchovu a prevenci rasismu a xenofobie. Od roku 2005 pořádá regionální přehlídku dětských divadel pod názvem Poděs. Do budoucna chce získat vlastní multifunkční prostor pro realizaci prožitkových programů, tzv. Dramacentrum.

Grant společnosti CharityMints je využit na podporu etických prožitkových programů pro střední školy Olomouckého kraje.

„Anglická dívka Kelly se musí rozhodnout, jestli udá agresory rasistického útoku, z nichž jeden je její přítel… Anna Franková se skrývá v tajném přístěnku před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacisté...“ V takových situacích se během zážitkového programu Sdružení D ocitají studenti středních škol na Olomoucku – nanečisto si prožijí destruktivní následky šikany a snad si i uvědomí, proč je důležité postavit se proti jakékoli formě rasismu.

Cílem projektu realzovaného formou strukturovaného dramatu je rozproudit mezi mladými lidmi detabu o etických problémech, které jsou v souvislosti s bujícím extemismem a xenofobií v české společnosti palčivě aktuální.  Studenti se stávají aktivními účasníky dramatu, v němž vystupují v roli hrdinek, jejich přátel, rodiny i policie, a učí se tak vyjádřit vlastní názor na etická dilemata bez obav z výsměchu vrstevníků či trestu pedagogických autorit.

www.sdruzenid.cz