Neziskovky

Chceme dělat věci, které mají smysl.
Proto je nedílnou součástí našeho projektu podpora nejrůznějších neziskových projektů.
Charity Gums je společensky odpovědný byznys.
Pomáhat má smysl.

 

Koho a jak podporujeme? 
Každý rok během března dáváme možnost neziskovým organizacím zařadit se mezi podporované projekty Charity Gums.
Pro výběr podporovaných projektů máme jasná kritéria.

V první řadě musí jít o subjekty spadající do jedné z těchto kategorií:

  • právní subjekty poskytující sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.;
  • právní subjekty působící v oblasti pomoci lidem mimo sociální služby (zdraví/vzdělávání);
  • právní subjekty realizující veřejně prospěšné aktivity (komunita apod.).

Každá organizace, která se do programu přihlásí, bude posuzována podle druhu činnosti, aktuální potřebnosti služeb, které organizace nabízí, kontinuity či flexibility a schopnosti efektivně využít poskytnuté materiální zdroje. Vyhlášení probíhá během měsíce května.

Přihlašování probíhá vyplněním online formuláře a zodpovězením následujících otázek: 

  1. Jak pomáháte?
  2. Jaká je vize vašeho projektu?
  3. Proč se obracíte na nás a jak jste se o nás dozvěděli?
  4. Na jakou činnost peníze nejspíše využijete?

Otázky jsou zfromuloványi velmi jednoduše a obecně. Chceme se dozvědět, jak organizace definují svou pomoc, vizi a na co plánují dar využít.
Důležité také je, aby popsaly vztah k našemu projektu, protože s nimi spolupracujeme a vzájemně o sobě informujeme.

 

Jak spolupráce funguje?
Z každého prodaného balení Charity Gums přispíváme 2,50 Kč vybraným neziskovým projektům v daném roce. Na konci roku spočítáme prodané krabičky a výslednou částku rovnoměrně rozdělíme mezi projekty. Jednomu projektu přispíváme maximálně 20 000 Kč. Vyplácení probíhá nejdříve na sklonku následujícího roku.

Pokud chcete mít jistotu, že o Vaší organizaci a činnosti víme, nebo pokud máte typ na zajímavý sociální, kulturní či jinak společensky prospěšný projekt, dejte nám vědět na mail info@charitygums.cz.
Této organizaci pošleme upozornění na výzvu o podporu.
 

Od roku 2012 jsme takto rozdělili mezi 29 neziskovek více než 400 000,- Kč.

Organizace na, které jsme v roce 2023 vybírali  https://www.charitygums.cz/nase-novinky/nove-neziskove-projekty--ktere-letos-podporujeme/.

  Přihlášky pro letošní rok 2024 zde-