Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice

HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA

Posláním tohoto zařízení je poskytování paliativní péče nemocným v Prachaticích a okolí. V posledních chvílích života je pro každého člověka nejdůležitější domov a blízkost rodiny. V naprosté většině případů ale lidé v Češku umírají v ponuré atmosféře nemocnice.  Alternativa přitom existuje - v podobě hospicu, který poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Klientům hospicu je zaručeno, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstanou sami a za každých okolností si zachovají svou lidskou důstojnost.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, který disponuje 30 specializovanými lůžky (na proleženiny), poskytuje služby v okolí Prachatic už více než pět let. Za tu dobu doprovodil na „druhý břeh“ přes 900 umírajících a péči věnoval i jejich rodině.  Od loňska nabízí i domácí hospicovou péči a do budoucna chce dokončit výstavbu zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou demencí.

Snadnou existenci ale zaručenou nemá. Přes veškerou snahu se jeho vedení zatím nepodařilo přesvědčit většinu zdravotních pojišťoven o prospěšnosti této péče pro pacienty a uzavřít s nimi smlouvy o jejím poskytování a úhradě. Pomáhat umírajícím tak hospic zvládá jenom díky dárcům a sponzorům.

S pomocí grantu CharityMints bude moci být nabídnuta paliativní péče hospicu i pacientům, kteří si přejí zůstat v domácím ošetření, tedy v blízkosti rodiny.

 

www.hospicpt.cz