projekt Bellis-mladé ženy s rakovinou prsu

Zdravotní oblast

Projekt Bellis-mladé ženy s rakovinou prsu se zaměřuje na mladé pacientky, které si prošly nebo procházejí léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Onemocnění u dívek a žen v mladém věku s sebou přináší řadu specifických problémů z rodinné, pracovní, zdravotní a sociální oblasti (mateřství, těhotenství, partnerské vztahy, návrat do zaměstnání, rekonstrukce prsu, sebevědomí, ...), které jsou v životě každé pacientky stěžejní a které léčba karcinomu prsu do značné míry ovlivňuje. Proto se snažíme pacientky vzájemně propojovat, aby si mohly předávat zkušenosti. Zprostředkováváme odbornou i laickou pomoc. Dále pak pořádáme pro pacientky a jejich blízké řadu aktivit jako jsou terapeutické pobyty, psychologické semináře, pohybové aktivity a mnoho dalšího.

Na jakou činnost peníze nejspíše využijete?

Vydání publikace Průvodce pacientky

www.bellisky.cz