Nadační fond Agora 7

Komunitní oblast

Nadační fond Agora 7 spojuje společnosti a organizace, jejichž cílem je zlepšení kvality života, obzvláště pak ty, které pečují o seniory.
Našim cílem je zlepšit životní podmínky seniorů – zdravotnické, hygienické, sociální. Podílet se aktivně na tom, aby senioři nebyli vylučováni ze společnosti a pomoci jejich navrácení tam, kde již k jejich vyloučení došlo. Pomáhat seniorům obnovit chuť do života – dodat jim nový impuls a zapojit seniory do účasti na vzdělávacích programech, které podpoříme či zorganizujeme.

Na jakou činnost peníze nejspíše využijete?

Na projekt Zdravé jídlo: v Nadačním fondu Agora 7 zajišťujeme sociálně zněvýhodněným seniorům každé dva týdny donášky čerstvého ovoce a zeleniny. Právě to jsou totiž potraviny, na které jim v rozpočtu nezbývají prostředky. Jen v roce 2018 jsme rozdali 828 kg ovoce a zeleniny. Staráme o zdraví klientů našich partnerských organizací – Farní charita Holešovice, Pečovatelské centrum Prahy 7 a Armáda spásy v Praze 7. Za každých 50 korun zajístíme balíček pro jednoho seniora.

 www.agora7.cz