Nadace Krása pomoci

Sociální oblast

Pomáháme seniorům žít tam, kde je jejich domov. Nabízíme jim proto služby našich koordinátorek péče, které seniorům pomáhají zařídit vše, co je potřeba, aby mohli žít důstojně doma. Působíme preventivně proti předčasnému umisťování seniorů do institucionální formy péče. Spolupracujeme s nemocnicemi, kdy zajišťujeme bezpečný návrat seniora z hospitalizace domů. Zdarma nabízíme psychologické poradenství seniorům, kteří se ocitli v krizi, v situaci, se kterou si nevědí rady. Kromě toho se zabýváme tématem diverzity na pracovišti a podporujeme osoby starší 50 let najít takové zaměstnání, kde si budou vážit jejich zkušeností. V rámci prevence samoty seniorů spolupracujeme s dobrovolníky. Díky zapojení dobrovolníků mohou naši klienti opět dělat to, co je baví a z čeho mají v životě radost. A v neposlední řadě finančně podporujeme další projekty neziskových organizací po celé České republice, které pomáhají seniorům.

Na jakou činnost peníze nejspíše využijete?
Osaměle žijící senioři si často nezvládají zařizovat osobní věci či zajišťovat péči. Proto je tu naše služba koordinátor péče. Za příspěvek od Charty Gums bude poskytnuto přes 150 hodin přímé práce se seniory. Doba strávená např. vyplněním žádosti o příspěvek na péči, komunikací s lékařem ohledně předepsání chodítka, vyzvednutím léků, předáním kontaktu na pedikérku, která přichází ke klientovi domů, zprostředkováním dovážky obědů nebo vytipováním dobrovolníka.

www.krasapomoci.cz