Hospic Sv. Jiří o.p.s

Sociální oblast

Hospic Sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Mobilní specializovaná paliativní péče na Chebsku pod hlavičkou Hospice Sv. Jiří, stejně jako světec sv. Jiří, symbol dobra bojujícím se symbolem zla – drakem, bojuje hospic s bolestí fyzickou, duševní, sociální či vztahovou, spirituální a bohužel také finanční. Trápí nás nedostatek financí na poskytování služeb umírajícím a jejich rodinám, proto si dovolujeme zažádat o podporu paliativní péče poskytované v domácnostech nemocných. Rádi bychom finance využily na nákup léků a zdrav. materiálu.

Na jakou činnost peníze nejspíše využijete?
Na nákup zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné.

www.hospiccheb.cz