Limity jsme my, z. s.

Jedná se o otevřené občanské hnutí bobjájící zdola proti těžbě a spalování uhlí. Sdružuje jednotlivce z různých aktivistických i neaktivistických skupin po celé republice. Hnutí vzniklo v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách. Za sebou mají několik kampaní za zachování limitů, během kterých se spolu s tisícovkami lidí z celé republiky stavěli proti prolomení limitů těžby na dole Bílina a ČSA v severních Čechách.

"Českou republiku čeká dlouhá cesta, má-li se ze své závislosti na fosilních palivech vymanit. Jsme čtvrtým největším znečišťovatelem ovzduší v Evropě z hlediska emisí oxidu uhličitého. Naše ekonomika patří k nejšpinavějším a energeticky nejnáročnějším v celé Evropě. Současně přitom patříme k největším síťovým vývozcům elektřiny. Stávající vláda však ve své energetické koncepci nadále počítá především s jádrem a uhlím. Rozvoj obnovitelných zdrojů I pokroky v energetické účinnosti mezi její priority nepatří – a také proto jejich potenciál zůstává nevyužit."

Peníze z projektu Charity Gums budou využity na pořádání osvětových akcí, přednášek a diskuzí a také na vytvoření tištěných informačních materiálů.

https://limityjsmemy.cz