Elpida o.p.s.

Elpida o.p.s. je zavedená nezisková organizace, která přes 10 let pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů. Provozuje Centrum Elpida – vzdělávací a kulturní centrum pro seniory z celé Prahy, Linku seniorů 800 200 007, vydává časopis Vital a mnohé další.

"Rádi bychom posílili propagaci Linky seniorů prostřednictvím Charity Gums, aby se i mladí lidé seznámili s existencí a službami Linky seniorů.
I mladým lidem může Linka seniorů pomoci, potýkají-li se s problematikou péče o své rodiče či prarodiče, např. Alzheimerovou chorobou."

Peníze od Charity Gums využije na bezplatnou telefonickou krizovou Linku seniorů, která funguje na čísle 800 200 007. Jedná se o celorepublikovou a anonymní telefonickou pomoc pro seniory a osoby o seniory pečující. Je v provozu 365 dní v roce, 12 hodin denně a ročně pomůže více jak 40 tisícům volajících. Nejčastěji pomáhá seniorům řešit problémy se samotou, závažnými onemocněními jako demence aj., ale i sebevražedné sklony. Poskytuje útěchu i praktické rady u případů domácího násilí, zanedbávání i dluhové a právní problematiky. V odlehlých koutech ČR je to pro seniory mnohdy jediná dostupná okamžitá pomoc, kterou mohou využít, a to zcela zdarma z jakéhokoliv telefonního přístroje.

http://elpida.cz