Ratolest Brno

Pomoc sociálně znevýhodněným

Sociální vyloučení je past, ze které se dostanou jen ti nejsilnější. Do které se však dostanou i ti nejslabší, prostě tím, že se narodí. Čím více bohatí bohatnou, tím více chudí chudnou. Alespoň v Česku to platí zaručeně. Sociálně a ekonomicky vyloučených lokalit přibývá, někdy to jsou celé regiony postižené nezaměstnaností, někdy městské čtvrti, někdy pouze ulice či domy. Zaměřit se na mladé lidi a nabídnout jim služby vytvořené jim na tělo, odbornou pomoc a pokusit se je motivovat, aby se sami chtěli integrovat, to je nepochybně smysluplná a důležitá forma pomoci. Jsme rádi, že je tu organizace, která ji poskytuje přes 18 let – Ratolest Brno.

 

Ratolest Brno  - Dáváme šanci dětem, které většina odepsala

Důvody pro podporu této společnosti jsou:

-souvislá pomoc už více než  osmnáct let v rizikových oblastech v Brně

-široký vějíř služeb, od řešení potíží v rodině, ve škole či ve vztazích s vrstevníky, přes poskytování prevence v oblasti drog, sexu, šikany a kriminality, po učení, jak lze jak smysluplně trávit volný čas. K tomu jim slouží dva nízkoprahové kluby a preventivní centrum

-společnost pracuje s romskou menšinou v Brně a motivuje a pomáhá mladým lidem řešit jejich nepříznivou situaci, klade důraz také na motivaci k začlenění do společnosti.

Dělá nepopulární práci v nepopulárních lokalitách, promyšleně, citlivě a účinně.

http://www.ratolest.cz