Mezi námi

Podpora seniorů

Naše populace stárne, seniorů přibývá a všichni si zaslouží naši úctu a pomoc, pokud ji potřebují. Nejčastějším důvodem ke smutku však nebývá špatné zdraví, nýbrž osamělost, která vede negativním emocím, které činí člověka ještě zranitelnějším a náchylnějším k nemocem. Kromě toho je tento pocit způsoben sociální izolací, která se stává u seniorů čím dál více normou. A to je špatně. Snažit se zkvalitnit duševní zdraví a vytvořit psychickou pohodu pomocí originálního nápadu – organizovaných setkání dětí a seniorů, to je náplní činnosti sdružení Mezi námi, které neotřelou formou pomoci prospívá hned dvěma často ohroženým skupinám. Proto jsme se rozhodli podpořit je v roce 2015 v jejich krásné činnosti.

 

Mezi námi– Aby si k sobě našli cestu ti nejstarší s těmi nejmladšími

Důvody pro podporu této společnosti jsou:

-zajímavá, potřebná a neobvyklá činnost: propojování generací s důrazem na konkrétní potřeby jednotlivců

-prevence různých negativních jevů: když se potkávají děti se seniory, dochází k prevenci ageismu u dětí a k prevenci sociálního vyloučení u seniorů, tyto dvě skupiny si přirozeně rozumí a vzájemně se obohacují lépe, než by to bylo možné při odpoledních programech pro obyvatele Domovů pro seniory či během dopoledních programů v Mateřských školách.

http://www.mezi-nami.cz