Portimo, o.p.s.

Portimo, o.p.s. je nestátní nezisková organizace se sídlem v Novém Městě na Moravě (Kraj Vysočina), která podporuje děti, mládež i dospělé v nepříznivé životní situaci, a to prostřednictvím sociálních služeb a programů, které respektují jedinečnost každého člověka, jsou profesionální a diskrétní. 

"Ročně pracujeme přibližně s 11 rodinami, to je cca 52 členů domácností. Naším cílem je podporovat rodiny tak, aby v ní mohly děti vyrůstat v bezpečí, rozvíjet své schopnosti a nemusely rodinu opouštět. Služba je poskytována zdarma, na základě potřeb a přání rodiny. SAS pomáhá svým klientům řešit nejrůznější obtíže a problémy spojené s výchovou dětí. Nejčastěji se jedná o nedostatečně rozvinuté rodičovské kompetence; důslednost a podpora dětí při plnění školních povinností; mapování volného času dětí, kontroly, kde se děti pohybují, s jakými kamarády či partou se dítě stýká; nedostatek finančních prostředků (cílevědomé zacházení s finančními prostředky); potřebnost vhodného rekvalifikačního kurzu pro rodiče – větší šance pro získání zaměstnání. Sociální pracovníci doprovázejí uživatele služby v jejich těžkostech dle individuálních potřeb a poptávky a pomáhají jim najít přijatelné možnosti k řešení konkrétních situací, jsou jim často jedinou oporou. Sociální pracovník dochází přímo do rodiny, či je možné schůzku domluvit v kanceláři služby. Intenzita návštěv sociálního pracovníka v rodině je přibližně 1x týdně. Průměrná dotace jedné návštěvy činí cca 2 hodiny, přizpůsobuje se však konkrétní situaci a právě řešenému problému."

Dar od projektu Charity Gums bude využit na podporu sociální služby SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která probíhá jak terénně, tak ambulantně. Cílem je podporovat rodiny tak, aby v nich mohly děti bezpečně vyrůstat a rozvíjet své schopnosti, aby nemusely rodinu opouštět. Neboli zmírnit či omezit negativní důsledky, ke kterým při vývoji dětí ze sociálně znevýhodněných rodin dochází.

http://www.portimo.cz