Rekonstrukce státu

Podpora občanské společnosti a boj proti korupci

Česká občanská společnost je dvacet pět let po sametové revoluci konečně dospělá a pozitivní změny, které s sebou dospělost a samostatnost nese můžeme pozorovat už nějakou dobu. Korupce a arogantní jednání těch, kteří mají moc, jsou však stále přítomné, a je otázka, zda vůbec mohou někdy zmizet úplně. Proto jsme se rozhodli podpořit projekt, který se snaží systémově zamezit korupci a klientelismu ve státní sféře - Rekonstrukci státu.

 

Rekonstrukce státu – Společně zlepšit fungování státních institucí.

Důvody pro podporu tohoto projektu jsou:

-aktuální nezbytnost: zákony, které Rekonstrukce prosazuje tu měly být už dávno. Jejich prosazení je důležité a neodkladné a může Českou republiku přiblížit vyspělejším, ale hlavně vůči občanům vstřícnějším státům

-náplň působení: projekt Rekonstrukce státu má za cíl upravit českou legislativu, aby nebylo možné tak snadno provádět klientelistické praktiky a obírat stát o peníze, které mohou být efektivně využity ve sférách, kde jsou skutečně potřeba. Toho chce dosáhnout pomocí prosazení devíti zákonů (z nichž jeden už je prosazen)

-způsob fungování: projekt vznikl v březnu 2013 po ročních odborných přípravách a je zaštítěn těmi nejpovolanějšími odborníky, zároveň je však otevřen každému, koho daná tématika zajímá a chce nějak pomoci.

Oceňujeme zejména snahu o zapojení široké veřejnosti.

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs