Nesehnutí

NESEHNUTÍ

Pomoc dětem cizinců s výukou českého jazyka

Migranti se často dostanou do Česka kvůli neudržitelné situaci v zemi svého původu. Jazyková bariéra, která je v novém domově čeká, se přitom dotýká i dětí. Ocitají se naproto odlišném sociokulturním prostředí, kterému nerozumí a cizí je pro ně i český jazyk. Což je nejen velmi stresuje, ale také je hned na počátku znevýhodní ve škole, kde se český jazyk nevyučuje jako čeština pro cizince.

Občanské sdružení Nesehnutí, které usiluje o snížení míry xenofobie a předsudků v České republice, chce těmto dětem pomáhat. Vyškolení lektoři poskytují žákům základních škol bezplatné kurzy českého jazyka, ať už formou doučování ve speciálních třídách, individuálně po vyučování, asistence žákovi přímo v hodině nebo pomoci v přípravě na zkoušky.

www.spolecnekrozmanitosti.cz

www.nesehnuti.cz