Městská knihovna Prachatice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRACHATICE

Tvůrčí dílny pro romské děti o historii a kultuře jejich etnika

Romské děti nemají téměř žádné povědomí o historii svého etnika a neznají ani romský jazyk. Městská knihovna Prachatice, která dlouhodobě spolupracuje se skupinou romských žáků z místní základní školy a připravuje pro ně zajímavé akce a besedy, zrealizuje zajímavý projekt – čtyři tvůrčí dílny, na které pozve hosty-spisovatele, kteří se ve svých literárních dílech zabývají sociálním vyloučením Romů ze společnosti a jejich integrací. Děti se spolu s nimi ponoří do romské kultury a historie, díky čemuž mimo jiné posílí vlastní identitu.

Knihovna chce zároveň podpořit čtenářskou gramotnost a zvýšit u dětí zájem o literaturu a četbu. Navazuje tím na podobné úspěšné akce z minulých let, kdy se žáci seznámili například s romskou hudbou v podání hudebníka Maria Bihariho, s romskou literaturou se spisovatelem Emilem Cínou, nebo latinsko-americkými tanci v podání tanečníka Vlado Oláha.

www.knih-pt.cz