Český západ

ČESKÝ ZÁPAD

Divadlo jako prevence drog v sociálně vyloučených lokalitách

V sociálně vyloučených romských lokalitách na Tepelsku a Toužimsku žijí rodiny s velmi nízkým vděláním, lidé dlouhodobě nezaměstnaní a v komplikované finanční situaci. Takový život provází řada sociálně patologických jevů. Děti, kterým chybí dostatek pozitivních vzorů v rodině, jsou tím více ohroženy. Mezi dospívajícími se v posledních letech rozmáhá užívání návykových látek, hlavně marihuany, pervitinu, což se často pojí s nákazou hepatitidou typu C, drobnou krádeží, gamblerstvím a podobně.

Občanské sdružení Český západ, které si během dekády svého působení v oblasti získalo důvěru místních, chce situaci řešit zapojením mládeže do volnočasových aktivit, které jsou blízké impulzivnímu naturelu Romů, jako je hudba, divadlo a tanec. Projekt bude zároveň spojen s primární prevencí a vzděláváním.

Mladí lidé a starší děti secvičí pod vedením divadelního pedagoga představení dle vlastního scénáře, které se bude hrát nejprve v Dobré Vodě a bude provázeno diskuzemi o nebezpečnosti drog. V případě úspěchu bude představení reprízováno v dalších vyloučených lokalitách či školách a učilištích.

www.cesky-zapad.cz