Výběr projektů, které si mezi sebe rozdělí příspěvky z každé prodané krabičky Charity Gums za rok 2017, nebyl vůbec jednoduchý.

Vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se mohla přihlásit jakákoliv organizace, pokud splňovala alespoň jednu z těchto definic:

Přihlašování probíhalo vyplněním online formuláře a zodpovězením následujících otázek: 

  1. Jak pomáháte?
  2. Jaká je vize vašeho projektu?
  3. Proč se obracíte na nás a jak jste se o nás dozvěděli?
  4. Na jakou činnost peníze nejspíše využijete?

Otázky jsme záměrně formovali velmi jednoduše a obecně. Chtěli jsme se dozvědět, jak organizace definují svou pomoc, vizi a na co plánují dar využít. Důležité také bylo, aby popsaly vztah k našemu projektu, protože s nimi budeme spolupracovat a vzájemně o sobě informovat.

Přihlásilo se celkem 19 organizací s 20 projekty. Přihlášky jsme rozdělili podle tématu, kterým se zabývají (např. děti s postižením, dluhy, sexuální násilí), podle cílové skupiny (děti, mládež, dospělí, senioři, ženy) a nakonec podle formy pomoci (volnočasové aktivity, poradna, terapie, prevence, osvěta, zaměstnání, stacionář). Naším cílem bylo vybrat organizace s rozdílným zaměřením, ale také co nejširší škálou pomoci. 

Vybrali jsme tyto projekty:

  1. Portimo, o.p.s.
  2. Elpida o.p.s.
  3. Jako doma - Homelike, o.p.s.
  4. Limity jsme my, z. s.

Portimo, o.p.s.

Portimo, o.p.s. je nestátní nezisková organizace se sídlem v Novém Městě na Moravě (Kraj Vysočina), která podporuje děti, mládež i dospělé v nepříznivé životní situaci, a to prostřednictvím sociálních služeb a programů, které respektují jedinečnost každého člověka, jsou profesionální a diskrétní. 

Dar od projektu Charity Gums bude využit na podporu sociální služby SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která probíhá jak terénně, tak ambulantně. Cílem je podporovat rodiny tak, aby v nich mohly děti bezpečně vyrůstat a rozvíjet své schopnosti, aby nemusely rodinu opouštět. Neboli zmírnit či omezit negativní důsledky, ke kterým při vývoji dětí ze sociálně znevýhodněných rodin dochází.

http://www.portimo.cz 

Elpida o.p.s.

je zavedená nezisková organizace, která přes 10 let pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů. Provozuje Centrum Elpida – vzdělávací a kulturní centrum pro seniory z celé Prahy, Linku seniorů 800 200 007, vydává časopis Vital a mnohé další.

Peníze od Charity Gums využije na bezplatnou telefonickou krizovou Linku seniorů, která funguje na čísle 800 200 007. Jedná se o celorepublikovou a anonymní telefonickou pomoc pro seniory a osoby o seniory pečující. Je v provozu 365 dní v roce, 12 hodin denně a ročně pomůže více jak 40 tisícům volajících. Nejčastěji pomáhá seniorům řešit problémy se samotou, závažnými onemocněními jako demence aj., ale i sebevražedné sklony. Poskytuje útěchu i praktické rady u případů domácího násilí, zanedbávání i dluhové a právní problematiky. V odlehlých koutech ČR je to pro seniory mnohdy jediná dostupná okamžitá pomoc, kterou mohou využít, a to zcela zdarma z jakéhokoliv telefonního přístroje.

http://elpida.cz 

Jako doma - Homelike, o.p.s.

Tato nezisková organizace provozuje Jídelnu Kuchařek bez domova na adrese Brožíkova 281/6, 150 00, kde pracují ženy se zkušeností s bezdomovectvím. Jedná se o ženy, které sice nemají domov, ale rády vaří a o své umění se chtějí podělit s ostatními. V jídelně je možné zakoupit zdravé a cenově dostupné jídlo, Kuchařky bez domova prodávají pokrmy i na venkovních stáncích a formou cateringu. Pro ženy se jedná nejen o možnost zaměstnání či brigády, ale také hrdě měnit obraz bezdomovectví k lepšímu. Zároveň zde přirozeně dochází k vytváření podpůrných sociálních vazeb.

Příspěvek od Charity Gums bude použit na provoz Jídelny Kuchařek bez domova, konkrétně na platy kuchařek.

http://jakodoma.org 

Limity jsme my, z. s.

Jedná se o otevřené občanské hnutí bojující zdola proti těžbě a spalování uhlí. Sdružuje jednotlivce z různých aktivistických i neaktivistických skupin po celé republice. Hnutí vzniklo v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách. Za sebou mají několik kampaní za zachování limitů, během kterých se spolu s tisícovkami lidí z celé republiky stavěli proti prolomení limitů těžby na dole Bílina a ČSA v severních Čechách.

Peníze z projektu Charity Gums budou využity na pořádání osvětových akcí, přednášek a diskuzí a také na vytvoření tištěných informačních materiálů.

https://limityjsmemy.cz 

 

Staňte se výtvarníkem!

Máme pro vás zadání i drobnou odměnu. Chcete podpořit dobrou věc a připojit se k našim umělcům?

NOVINKY

>>
6.11.
Vánoční série je tu!
 Zimní motivy jsou již na e-shopu! Ty nové jsme již představili na naší…
28.9.
Dyzajn market Zima
Žvejky Charity Gums budou i letos před Vánoci součástí výběrové prodejní…
7.9.
Podzimní série se blíží!
Již za týden se Vám představí krásné nové podzimní motivy. Jednorožec, Kočky,…