Informace k výběru čtyř neziskových projektů podporovaných v roce 2016

 

Jak probíhal výběr projektů na rok 2016? Věděli jsme, že budeme chtít podpořit pouze čtyři organizace, proto jsme se rozhodli, že oproti roku 2015 budeme vybírat pouze z těch organizací, které se do našeho výběrového řízení řádně (zodpovězením na 4 jednoduché otázky) a včas (do 20.3.2016) samy přihlásí.

Otázky zněly:

1.         Jak pomáháte?

2.         Jaká je vize vašeho projektu?

3.         Proč se obracíte na nás a jak jste se o nás dozvěděli?

4.         Kontaktní osoba, fakturační údaje, bankovní spojení.

Nechtěli jsme žadatele zatěžovat zbytečnými byrokratickými úkony, ani jsme neměli v plánu číst detailní popisy činnosti dlouhé desítky stránek. Šlo nám o to, jak se organizace definují, kam se řadí a kde se vidí a jak stručně vysvětlí důvod vlastní existence. Důležité také bylo, aby popsaly vztah k našemu projektu, protože s nimi budeme po celý rok spolupracovat a vzájemně o sobě informovat.

Jako každý rok bylo podmínkou, aby přihlášené organizace měly nějakou právní formu (více o tomto bodě zde: http://www.charitygums.cz/stranky/o-projektu)

 

V roce 2016 jsme se rozhodli podpořit zejména lokální, menší a mimopražské organizace. Jejich činnost spadá do těchto okruhů:

1)      Pomoc seniorům

2)      Péče o nemocné a handicapované

3)      Integrace dětí a mládeže

4)      Pomoc sociálně znevýhodněným ve vyloučených lokalitách

 

Pomoc seniorům

Naše populace stárne, seniorů přibývá a všichni si zaslouží naši úctu a pomoc, pokud ji potřebují. Senioři jakožto skupina obyvatel jsou lehce zranitelní a snadno se mohou stát oběťmi nejrůznějších podvodů a právních kliček. Vzhledem k (finanční) dostupnosti běžných právních úkonů se jim často nedostává pomoci a vyslyšení. Proto považujeme za zásadní, aby existovala právní pomoc dostupná všem a zejména lidem důchodového věku. Proto jsme se rozhodli podpořit spolek LOVI, z.s., který se věnuje (mimo jiné) pořádání bezplatných přednášek pro Kluby seniorů, během kterých je možná i konzultace problémů s právníkem  přímo na místě.

http://lovi-zs.cz

 

 

Péče o nemocné a handicapované


Lidé s handicapem jsou stále vyloučeni ze společnosti, jejíž součástí by mohli být. Zdravotní péče je nákladná a často se pojí s umístěním v ústavech, mimo vlastní rodinu. Projekty, které se zabývají pomocí rodinám a vytvářejí aktivity, které opravdu léčí a zároveň baví, si zaslouží zvláštní uznání. Proto chceme podpořit projekt, který provádí komplexní rehabilitaci děti v prostředí bez bílých plášťů: Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

http://www.chmirakl.cz

 

 

Integrace dětí a mládeže

S radostí sledujeme, kolik organizací zabývajících se integrací v Česku vzniká a dlouhodobě funguje. Oceňujeme zejména takové projekty, které vytváří aktivity pro společné setkávání a aktivní využívání volného času mladých lidí. S postižením i bez něj. Proto v roce 2016 podpoříme sdružení Ramus, z.s., které už od roku 2009 připravuje tradiční i netradiční volnočasové aktivity

http://www.ramus.je/nejlepsi/

 

Pomoc sociálně znevýhodněným


Sociální vyloučení je past, ze které se dostanou jen ti nejsilnější. Do které se dostanou i ti nejslabší, prostě tím, že se narodí. Sociálně a ekonomicky vyloučených lokalit přibývá, někdy to jsou celé regiony postižené nezaměstnaností, někdy městské čtvrti, někdy pouze ulice či domy. Sdružení Tosara, které působí hlavně ve Slaném a v Ralsku, pořádá předškolní kroužky a doučování pro děti prvního stupně a poskytuje rodičům dětí zapojených do předškolních kroužků poradenství ohledně vzdělávání a výchovy dětí a doučování.

http://tosara.cz

 

Staňte se výtvarníkem!

Máme pro vás zadání i drobnou odměnu. Chcete podpořit dobrou věc a připojit se k našim umělcům?

NOVINKY

>>
6.11.
Vánoční série je tu!
 Zimní motivy jsou již na e-shopu! Ty nové jsme již představili na naší…
28.9.
Dyzajn market Zima
Žvejky Charity Gums budou i letos před Vánoci součástí výběrové prodejní…
7.9.
Podzimní série se blíží!
Již za týden se Vám představí krásné nové podzimní motivy. Jednorožec, Kočky,…