ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva působící od roku 1988 v Československu a od roku 1993 v České republice. Založen byl 30 kriticky smýšlejícími lidmi v čele s prof. Jiřím Hájkem, Václavem Havlem, Jiřím Dienstbierem, Evou Kantůrkovou, Janem Šternem a dalšími. Český helsinský výbor tak navázal na činnost Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Jeho posláním je podpora a ochrana základních hodnot, ke kterým se naše společnost hlásí, zejména ochrana rovnosti a osobní svobody.

Grant společnosti CharityMints je využit na projekt „Asistence dětem vězněných rodičů“.

V českých věznicích je momentálně více než 22 tisíc lidí, z nichž minimálně polovina je rodičem nezletilého dítěte. Na jejich citovém vztahu přitom mříže nic nezmění – děti své rodiče nepřestanou milovat a vzájemným odloučením naopak velmi trpí. Český helsinský výbor, který se problematice dětí vězněných rodičů věnuje už od roku 2007, pomáhá zprostředkovat jejich osobní kontakt v rámci asistovaných návštěv. Díky tomu se posílí rodinné vazby a dítě neutrpí trauma z běžné návštěvy vězení či ze setkání po dlouhém odloučení. V roce 2012 plánuje organizace uskutečnit pro 30 dětí 8 asistovaných návštěv ve věznicích Světlá nad Sázavou a Řepy.

www.helcom.cz

 

Rozhovor s dobrovolnicemi Helcomu, které se účastní projektu “Děti vězněných rodičů”, tedy doprovázejí děti do věznic za jejich rodiči a zároveň pracují s vězněnými ženami, které mají zájem být do projektu zapojeny.

 

Soňa Chocholoušová

Soňa je 24letá studentka oboru Sociální politika a sociální práce na FF UK. Důvodem pracovat jako dobrovolník je, jak sama říká, “práce pro mě v neznámé a velice mnou obdivované oblasti; v návaznosti na to pak psaní diplomové práce na danou problematiku. Helcom jsem si zvolila z toho důvodu, že je to pro mě uznávaná organizace, o které jsem se dozvídala skrze přednášky ve škole a celkově díky svému zájmu jsem se  s ním hodně často setkala; líbil se mi její projekt a oslovil mě na tolik, že jsem se chtěla stát součástí jeho průběhu a činnosti. Přímá zkušenost s tímto projektem, tedy kontakt s vězněnými ženami a jejich dětmi, mě velice motivovala k psaní diplomové práce, je to zkrátka oblast, do které se jen tak někdo nemá možnost dostat, tudíž se dozvědět zajímavé a přínosné informace. Uvažovat o lidských osudech, vidět práci s lidskými právy v reálu.... spousty dalších zkušeností. Ovlivnil mě tedy jak studijně tak i osobně.”

 

 

Tereza Vašíčková

Tereza je studentkou magisterského studia  oboru Sociální pedagogika na FF UK. Motivací pracovat jako dobrovolník je pro ni touha být potřebná, seberealizace, potřeba získávat nové zkušenosti a dovednosti a převést získané teoretické znalosti ze školy do praxe.

Na dotaz proč si Tereza zvolila právě Helcom, odpovídá, “Již od gymnázia se zajímám o sociální práci, pedagogiku, psychologii a již tehdy bylo mým snem působit v sociální oblasti a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Zároveň mou pozornost vždy přitahovala problematika jedinců na okraji společnosti, delikventní mládež a ohrožené děti. Během svého studia na oboru Sociální pedagogika jsem dlouho hledala organizaci, ve které bych mohla dlouhodobě působit jako dobrovolník a kde bych zároveň přišla do kontaktu s klientem "tváří v tvář" v roli   pomáhajícího pracovníka, jak se říká, přičichnout si k této práci už ne jen jako pouhý student - pozorovatel, ale jako formující se odborník na danou problematiku. Když jsem narazila na inzerát ČHV, ve kterém byla sháňka po dobrovolnících do projektu Děti vězněných rodičů, neváhala jsem. Věděla jsem, že je to příležitost, jak posílit svůj profesní i osobní růst, jak získat cenné zkušenosti a dovednosti, jak potkat nové lidi a jak konečně získat pocit užitečnosti pro druhé. V neposlední řadě se mi problematika dětí vězněných rodičů zdála jako vhodné neotřepané téma pro diplomovou práci, proto má svůj podíl na mém dobrovolnictví v ČHV i tento fakt. Pokud to tedy shrnu, mou motivací jsou: zkušenosti, které mi projekt nabízí, možnost bezprostředního kontaktu s klientem v prostředí věznice, různorodá práce, setkávání s lidmi, kteří jsou pro mne zdrojem nových informací a znalostí i nad rámec mého studijního oboru, pocit užitečnosti a prospěšnosti, téma diplomové práce.”

 

“A co mi dala práce s vězněnými matkami a jejich dětmi?”

 

a) kontakt s klientem, ve kterém vystupuji jako zástupce organizace, je mi dána možnost pracovat s klientem samostatně

 

b) možnost návštěv ve věznici, poznat nevšední prostředí, ve kterém se matky pohybují

 

c) nové kontakty

 

Staňte se výtvarníkem!

Máme pro vás zadání i drobnou odměnu. Chcete podpořit dobrou věc a připojit se k našim umělcům?

NOVINKY

>>
6.11.
Vánoční série je tu!
 Zimní motivy jsou již na e-shopu! Ty nové jsme již představili na naší…
28.9.
Dyzajn market Zima
Žvejky Charity Gums budou i letos před Vánoci součástí výběrové prodejní…
7.9.
Podzimní série se blíží!
Již za týden se Vám představí krásné nové podzimní motivy. Jednorožec, Kočky,…